Kapcsolat felvétel

alpinpress[kukuc]munka-vedelem.hu

Telefon: +36 20 984-2725

Információk

Felügyelőségi célellenőrzések területei 2013-ban

Akciók

Kockázatértékelés 9 fõig

Kistérségi extra ajánlataink

Ajánlat kérés
Minden részletre kiterjedő ajánlatot itt kérhet

vagy e-mailben:
alpinpress[kukuc]munka-vedelem.hu

 

Napi ajánlatunk:

Cég profil

Munkavédelem
>EB Terv és Koordinátor
>Pszichoszociális kockázatértékelés
    >Kémiai kockázatértékelés
>Veszélyes anyagok
>Biztonsági adatlapok (letölthető)
>Bejelentő lapok (letölthető)
¤Munkavédelmi szabályzat

Tűzvédelem

 
     
Referenciák

 

 

 

Kémiai kockázatértékelés

A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) rendelkezéseire figyelemmel. A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős.

Veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely az osztályozás során az alábbi veszélyességi csoportok bármelyikébe besorolható (2000. évi XXV. törvény 3.§):

robbanó, oxidáló és fokozottan tűzveszélyes anyagok és keverékek
azok a folyékony anyagok és keverékek, amelyeknek lobbanás- és forráspontja rendkívül alacsony
azon gázok, amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve gyúlékonyak
azok az anyagok és keverékek, amelyek
- a levegőn, normális hőmérsékleten öngyulladásra képesek
- szilárd halmazállapotban valamely gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak
- olyan folyékony anyagok és keverékek, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek
- vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen gyulladó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben,
- olyan folyékony anyagok és keverékek, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek.

Továbbá: a mérgező, ártalmas, maró, irritáló, túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló), karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító, környezetkárosító anyagok

Figyelem: a háztartásokban is használatos anyagok, tisztító szerek nagy része veszélyesnek minősül!