Kapcsolat felvétel

alpinpress[kukuc]munka-vedelem.hu

Telefon: +36 20 984-2725

Információk

Felügyelőségi célellenőrzések területei 2013-ban

Akciók

Kockázatértékelés 9 fõig

Kistérségi extra ajánlataink

Ajánlat kérés
Minden részletre kiterjedő ajánlatot itt kérhet

vagy e-mailben:
alpinpress[kukuc]munka-vedelem.hu

 

Napi ajánlatunk:

Cég profil

Munkavédelem
>EB Terv és Koordinátor
>Pszichoszociális kockázatértékelés
    >Kémiai kockázatértékelés
>Veszélyes anyagok
>Biztonsági adatlapok (letölthető)
>Bejelentő lapok (letölthető)
¤Munkavédelmi szabályzat

Tűzvédelem

 
     
Referenciák

 

 

 

Tűzvédelemről röviden

Minden munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói megfelelő szintű tűzvédelmi oktatásban részesüljenek
Az olyan munkavállaló, illetve egyéb foglalkoztatott, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkavégzéssel nem bízható meg.

Ötnél nagyobb létszám foglalkoztatása, illetve 50 főnél nagyobb befogadó képességű létesítmény üzemeltetése esetén a munkáltató tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett.

A tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezettek kötelesek gondoskodni arról, hogy a munkavállalók illetve a létesítmény igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzat tartalmát ismerjék és betartsák.

A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni, és azt állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

A Tűzriadó Tervben foglaltakat szükség szerint, de legalább évente gyakoroltatni kell és eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Tűzoltó készülékek üzemeltetése, ellenőrzése

  • A tűzoltó készülékeket és felszerelést jogszabály előírásai szerint, annak hiányában félévenként kell ellenőrizni.
  • Jogi értelemben nem tekinthető üzemképesnek az a tűzoltó készülék, felszerelés amelynek előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre.
  • A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak BM OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

 

Tűzvédelmi hiányosságok anyagi következményei

A tűzvédelmi hatóság szabálytalanság esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
A bírság mértékét a 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet szabályozza.
A jogszabályban nevesített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

 

Néhány (elrettentő) példa:

Tűzoltó készülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya
(a veszélyes árut szállító járművek kivételével):

  • készenlétben tartás hiánya: 50 000 forint készülékenként
  • karbantartás hiánya: 30 000 forint készülékenként

Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt:
100 000 forint / munkavállaló